Повідомлення про оприлюднення проєктів документів державногопланування та звітів про стратегічнуекологічну оцінку генеральних планів с. Кривошиїнці та с. Цапіївка

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТІВ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТІВ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ С. КРИВОШИНЦІ ТА С. ЦАПІЇВКА СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Генеральний план села Кривошиїнці Кривошиїнської сільської ради Сквирського району Київської області, Генеральний план села Цапіївка Кривошиїнської сільської ради Сквирського району Київської області та Стратегічна екологічна оцінка проекту документу державного планування Генеральних планів с.Кривошиїнці та с. Цапіївка розробляються на підставі рішення сесії сільської ради №1-1.34.07 від 19.09.2019 року. Розробником виступає ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ ПЛЮС».

Генеральний план є основним видом містобудівної документації, якийпризначенийдля обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території села.

Зміст проекту генерального плану відповідає діючому законодавству України у галузі містобудування та вимогам Державних будівельних норм: ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Генеральним планом населеного пункту визначено основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території села, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного благоустрою, захисту громадян та місцевості від небезпечних техногенних та природних процесів, охорони навколишнього природного середовища.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)  — це процес, за допомогою якого екологічні міркування повинні бути повністю інтегровані в підготовку планів і програм до їх остаточного прийняття. Завданнями СЕО є забезпечення високого рівня захисту навколишнього середовища та сприяння сталому розвитку.

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки, а головним чином у звіті про стратегічну екологічну оцінку, розглянуті заходи із забезпечення екологічної безпеки та покращення здоров’я населення с. Кривошиїнці та с. Цапіївка.

  1. Орган, що приймає рішення про затвердження документів державного планування – Кривощиїнська сільська рада Сквирського району Київської області.
  2. Процедура громадського обговорення та строки подання пропозицій і зауважень у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки здійснюється відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»:

а) дата початку та строки здійснення процедури: від13.03.2020 року до 12.04.2020(30 днів);

б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень у письмовому вигляді, а саме на поштову адресу 09013, Київська обл., Сквирський р-н, с. Кривошиїнці, вул.Сквирська,87А та електронному вигляді, а саме на електронну скриньку Кривощиїнська сільська рада Сквирського району Київської області – kruvsilrada@ukr.net.

в)дата, час і місце проведення громадських слухань: громадські слухання відбудуться 10.04.20о 13:30 у приміщенні Кривошиїнської сільської ради.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з проектом державного планування,звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною із здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Кривощиїнська сільська рада Сквирського району Київської області, що знаходиться за адресою 09013, Київська обл., Сквирський р-н, с. Кривошиїнці, вул.Сквирська,87А, - kruvsilrada@ukr.net.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень та пропозицій: Кривощиїнська сільська рада Сквирського району Київської області, що знаходиться за адресою09013, Київська обл., Сквирський р-н, с. Кривошиїнці, вул.Сквирська,87А, - kruvsilrada@ukr.net.

Відповідно до ст. 12 Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проектів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто від 13.03.2020 року до12.04.2020 року включно.Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Відповідальна особа – В.І. Дубець.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної із здоров’ям населення, що стосується документа державного планування.

Із наявною екологічною інформацією, у тому числі пов’язаної із здоров’ям населення, що стосується документа державного планування можна ознайомитись у звіті про стратегічну екологічну оцінку с. Кривошиїнці Сквирського району Київської області, який розміщений на офіційному сайті Кривошиїнської сільської ради - http://krivoshiyintsi.skvirarayrada.gov.ua/.

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проєкту документу державного планування генерального плану села Кривошиїнці Сквирського району Київської області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проєкту документу державного планування генерального плану села Цапіївка Сквирського району Київської області